U petak 13. februara u galeriji Podroom (KCB) održan je performans “Dekartova smrt” umetnice Borjane Valčić (LOBOTORIJA), kao deo glavnog programa izložbe Telo kao režim.

Performans Dekartova smrt rezultat je konfrontiranja društvenih praksi diskriminacije i marginalizacije “drugačijih” tela. Tematizuje se otpor totalitarnom političkom režimu kroz omaž filozofu i književniku Radomiru Konstantinoviću. Interaktivna zvučna instalacija društvene ćelije, elektronski instrument Sensorship Tehnology Concept i telo u dijalektici tela/ subjekta i tela/ objekta sredstva su oblikovanja audio-vizuelnog sadržaja.

Izvršno telo, Zakonodavno telo i Ustavni sud dekonstruišu se antropološkim ogledom i simbolički rekonstruišu izvođenjem hibridnog tela kiborga.

Kreacioni algoritam performansa je:

If Dekartova smrt > 0 then your life = other human life.

kamera/ montaža: Marija Strajnić