Telo kao režim predstavlja projekat u nastajanju fokusiran na istraživanje i mapiranje reprezentacija (drugačije) telesnosti u lokalnim umetničkim praksama.

Body as a Regime is a project in progress which focuses on research and mapping of the representations of (different) corporeality in the local artistic practices.

kamera: Vladimir Šojat
montaža: Vladimir Šojat
*posebno se zahvaljujemo Jeleni Maksimović i Srđanu Veljoviću

camera: Vladimir Sojat
editing: Jelena Maksimovic and Vladimir Sojat
*special thanks to Jelena Maksimovic and Srdjan Veljovic