FILM IS SHOWN ON DOCUMENTARY AND SHORT FILM FESTIVAL IN BELGRADE ON APRIL 2ND 2017.

idea, camera, directed by: Milica Lapčević

editing, color correction: Vladimir Šojat

voiceover: Daniel Rothbart

sound: Goran Štifanić

production: Frakcija – filmska revolucionarna akcija

film by artterror

 

Po svojim ishodima, brojni incidenti u avio prevozu, koji svakog časa u svetu prevozi putnike do hiljada destinacija, ima razmere antičkih tragedija. Savremeni medijski okviri, međutim, ne dozvoljavaju da se postave prava pitanja i otvore teme o protokolima, komunikaciji, brzini, privremenim seobama i dubljim poetskim i filozofskim značenjima ovih fenomena našeg doba.

 

Let nebu pod oblake je samo po sebi čarobno, metafizičko iskustvo. Šta će se dogoditi ako se takav let zaista podudari sa napuštanjem sveta kakav poznajemo? Ne sadrži li ubrzanje našeg doba klicu paradoksa, u kome, služeći na izgled pojedincu, ono najmanje mari upravo za njegov opstanak?