(fragmenti) april 1983

by Milica Lapčević

Posle veoma uspešnih performansa na Aprilskim susretima u SKC, sa Milovanom De Stil Markovićem saradjujem na snimanju koje se odvija u SKC-u kod Male sale na spratu. U hodniku su bile table sa crtežima Jozefa Bojsa, koje se mutno vide u pozadini. Scenario je bio nacrtan na nekoliko strip tabli, a ideja je bila da se putem nekoliko malih, skoro apstraktnih skulptura ocrta veza izmedju ruskog suprematizma i ikonografije pravoslavlja. Pod uticajem tekstova F.M.Dostojevskog, pokušavala sam da sagledam sistem u kome su se ideje ruske avangarde i pravoslavlja zapravo eventualno mogle prožimati. Jer, revolucionarna smena nije kulturološka činjenica. Vremenski i prostorno tradicije se dodiruju, slivaju i prepliću. Ukazom se ne može završiti kulturna ili društvena epoha, već ona ima svoj prirodni tok i transformaciju u nešto drugo.